Boston Palace

bostonterrier kennel

Hej! Boston Palace bostonterrier kennel finns i härliga Soruna strax utanför 


Stockholm. 


Vårt mål är att föda upp fina och friska sällskapshundar vilka ger sina ägare mycket 


glädje och energi.


Hemsidan är fortfarande under utveckling och kommer kontinuerligt att byggas ut 


med mer information.